*SINDICAT*

COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” BECLEAN

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

16/11/2022

·      Hotararea nr 1336 2022 pentru aprobarea regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

 

·      Legea nr 297 2022 pentru modificarea si completarea legii educatiei nationale nr 1 2011

 

·      Metodologie cadru mobilitate personal didactic OME6218.2022

 

·      Ordinul nr 6173 2022 privind constituirea corpului national de profesori mentori din invatamantul preuniversitar si infiintarea registrului national al profesorilor mentori din invatamantul preuniversitar

 

·      Ordinul nr 6177 2022 privind infiintarea registrului national al formatorilor din invatamantul preuniversitar si constituirea corpului national de formatori in domeniul mentoratului de cariera didactica

 

·      Ordinul nr 6218 2022 pentru aprobarea metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023 2024