Noutăţi - an școlar 2023-2024


18/07/2024 Înscrierea elevilor în clasele a IX-a pentru anul școlar 2024-2025
- Informare
- Cerere de înscriere
- Calendar

18/07/2024 Distribuția elevilor în clasele pregătitoare pentru anul școlar 2025-2025

16/07/2024 Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului vacant pe perioadă nedeterminată de BUCĂTAR CALIFICAT - G

12/07/2024 Mâine între orele 9-12 se pot ridica diplomele de Bacalaureat de la secretariat - excepție fac cei care au avut contestații la probele scrise.

08/07/2024 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a unui post de bucătar

07/07/2024 BACALAUREAT 2024 - REZULTATE INIȚIALE (se afișează conform calendarlăn data de 08/07/2024  )
- Anunț contestații
- Model cerere contestații

03/07/2024 Rezultate initiale Evaluare națională 2024

- Model cerere contestație

03/07/2024 Grafic corigențe 2024

03/07/2024 BACALAUREAT 2024 - repartizarea candidaților - Proba E)d)
- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele inițialele tatălui și prenumele
- Accesul în săli se va face în intervalul 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și instrumente de scris.
- Sălălie 1-6 sunt în corp D la parter,  sălile 7-11 în corp D la etajul 1.

01/07/2024 BACALAUREAT 2024 - repartizarea candidaților - Proba E)c)
- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele inițialele tatălui și prenumele
- Accesul în săli se va face în intervalul 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și instrumente de scris.
- Sălălie 1-6 sunt în corp D la parter,  sălile 7-11 în corp D la etajul 1.

30/06/2024 BACALAUREAT 2024 - repartizarea candidaților  
- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele inițialele tatălui și prenumele
- Accesul în săli se va face în intervalul 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și instrumente de scris.
- Sălălie 1-6 sunt în corp D la parter,  sălile 7-11 în corp D la etajul 1.

26/06/2024 EVALUARE NAȚIONALĂ 2024

- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele inițialele tatălui și prenumele
- Repartizarea pe săli (25 și 27 iunie) - sălile de examen se află în cladirea A, la etajul 3, (sala de bagaje este la parter)
- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele, inițielele tatălui și prenumele
- În atenția candidaților
- Accesul în săli se va face în intervalul 8.00-8.30. Candidații vor avea asupra lor actul de identitate și instrumente de scris, se recomanda și un recipient cu apă

23/06/2024 PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
- Candidații sunt rugați să verifice extrem de atent numele, inițialele tatălui și prenumele
- Repartizarea candidaților - 25 iunie (limba engleză oral), 27 iunie (limba franceză oral) - sălile se află în clădirea D la parter  
- Repartizarea candidaților - 26 iunie (limba engleză și limba franceză - audiție și scris) - sălile se află în clădirea D la parter
- Atribuții candidați
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris, se recomanda și un recipient cu apă 

21/06/2024 Anunț concurs pentru postul contractual de bucătar

18/06/2024 BACALAUREAT 2024 - EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE
- Proba se va desfășura în Corp D, etaj 2 (cabinetele de informatică) în datele de 19,20,21 iunie, de la ora 13.00, accesul în săli se va face in intervalul 12-12.30
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Repartizarea pe săli

15/06/2024 BACALAUREAT 2024 - EVALUAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
- Proba se va desfășura în Corp A la parter în cabinetul de Limba română în datele de 17,18,19 iunie 2024
- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
- Candidații sunt rugați să fie prezenți mai devreme decât ora programată
- Repartizarea candidaților
- Legendă repartizare
- Atribuții candidați

29/05/2024 Rezultatul concursului de ocupare a unui post pe perioadă determinată de îngrijitor curățenie

25/05/2024 Concursul național integrat de matematică și informatică ”Sever Aurel Groze” 2024 - REZULTATE FINALE

23/05/2024 Rezultat selecție dosare - post de Îngrijitor I M

21/05/2024 Concursul național integrat de matematică și informatică ”Sever Aurel Groze” 2024
- Pliantul concursului
- Repartizarea pe săli (sălile se află în corpul D: 1-5 la parter, 6-10 la etajul I, 11-15 la etajul 2) 

17/05/2024 Mobilitate UNGARIA

17/05/2024 E+SKILLS FOR LIFE

15/05/2024 Anunț post contractual pe perioadă determinată - Îngrijitor 1-M

22/04/2024 OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” - Limba și Literatura Română și Religie
- Rezultate finale
- Rezultate inițiale
- Anunț contestații
- Repartizarea pe săli

- Anunț;

13/04/2024 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ŞI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT”, EDIȚIA 2024
- Rezultatele individuale
- Rezultatele pe echipe

12/04/2024 Rezultatele concursului ”SPEAK OUT” - Secțiunea A, Secțiunea B

12/04/2024 „Tinerii dezbat” - etapa județeană, 12-13 APRILIE 2024

08/04/2024 Înscrierea în clasa pregătitoare - an școlar 2024-2025
- Anunț
- ORDIN nr. 4.019 din 15 martie 2024
- Comisiile de evaluare a nivelului dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, an şcolar 2024-2025

02/04/2024 Anunț post contractual de informatician

01/04/2024 Olimpicii noștri

28/03/2024 Oferta educțională pentru anul școlar 2024-2025

28/03/2024 Erasmus - Mobilitate Polonia


04/03/2024 Simularea Examenului de Bacalaureat 2024
- Repartizare pe săli - Proba E)d
- Repartizare pe săli - Proba E)c
- Repartizare pe săli - Proba E)a - Limba română
- Toate sălile (1-8) se află la parter în corp D
- Accesul în săli se face până la ora 8.30, pe baza actului de identitate
- Lucrările se redactează cu stilou sau pix de culoare albastră
- Răspunsurile și rezolvările de pe ciorne sau de pe subiectele fotocopiate nu se iau în considerare
- Extras din metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

01/03/2024 Orar special 4-6 martie 2024

29/02/2024 Acreditare ERASMUS

26/02/2024 REZULTATE FINALE - OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - ETAPA LOCALĂ 24 FEBRUARIE 2024

24/02/2024 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ - ETAPA LOCALĂ 24 FEBRUARIE 2024
- Rezultatele înainte de contestații
- Anunț contestații
- Model cerere contestații
- Arhiva cu subiectele și baremele

04/02/2024 Simularea Evaluării naționale 2024 - Repartizarea pe săli  

- toate sălile se află în Corp A la etajul 3 (cabinetele de fizică, chimie, biologie și istorie), sala de bagaje în Corp A etaj 2 (cabinetul de matematică)
- accesul în săli se face în intervalul 8.00-8.30, probele încep la ora 9.00 (05.02.2024 și 06.02.2024)
- elevii vor avea asupra lor actul de identitate și instrumente de scris
- elevii vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenţii vor verifica datele înscrise de candidati
-la probele scrise ale Evaluării Naţionale 2023 candidaţii primesc subiectele sub formă de broşură putând să solicite şi pagini suplimentare, dacă este cazul
- broşura se predă la finalul probei şi întrucât conţine subiectele şi rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaţilor
- pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră pentru executarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creion
- pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen.
- se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul sau de comunicare
- se folosesc doar colile distribuite de asistenţi

01/02/2024 DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A COLEGIULUI NAȚIONAL PETRU RAREȘ BECLEAN

21/01/2024 O echipă formată din șase elevi din clasa a XI-a I de la Colegiul Național „Petru Rareș“ Beclean, coordonați de prof. Cristina-Maria Roman, s-a calificat la Concursul European "European Citizens‘ Initiative". Vă rugăm să îi votați (creare cont, autentificare și vot)! Mulțumim!

20/01/2024 Calendar examene naționale 2024

27/11/2023 Chestionar pentru absolvenții Colegiului Național ”Petru Rareș” Beclean, promoțiile 2020, 2021, 2022, 2023.

22/11/2023 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de pedagog școlar 1A S.

20/11/2023 Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor 1M.

17/11/2023 ”Prietenii lecturii” - Ediția a IX-a 2023

10/11/2023 Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de PEDAGOG IA S

10/11/2023 Rezultatele etapei de selecție a dosarelor din cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor I M

08/11/2023 Târg caritabil de toamnă

27/10/2023 Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 - Pedagog Scolar IA S

27/10/2023 Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022 - Îngrijitor I M

16/09/2023 Orar clase, Orar profesori

14/09/2023 Burse - an școlar 2023-2024 

- Regulament acordare burse 2023

Cerere bursă de merit - olimpiade și concursuri

- Cerere bursă excelență olimpică II 

- Cerere bursă socială venituri mici 

- Cereri burse sociale 

Acord prelucrare date cu caracter personal

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal elev major 

12/09/2023 Proiect: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A COLEGIULUI NAȚIONAL PETRU RAREȘ, A ȘCOLII GIMNAZIALE GRIGORE SILAȘI ȘI A CLUBULUI ELEVILOR ȘI COPIILOR DIN ORAȘUL BECLEAN, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD”

09/09/2023 Ariva foto  - ZIUA LECTURII, ZIUA ROBOȚEILOR, ZIUA TEATRULU , CĂLĂTORIE ÎN LUMEA NUMERELO , ZIUA PRIETENIEI - au fost activitățile atelierului de vară    

08/09/2023

08/09/2023 Componența claselor a IX-a Matematică-Informatică pentru anul școlar 2023-2024: 

- Clasa a IX-a I-A
- Clasa a IX-a I-B